Aktualu

Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą, Patentų, Dizaino ir Prekių ženklų įstatymai numato, kad paskelbus nepaprastąją padėtį, valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ar karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir dėl to nustačius ribojimus, susijusius su asmenų laisvu judėjimu ar ūkinės veiklos laisve, sustabdoma minėtuose įstatymuose nustatytų mokesčių sumokėjimo ir nustatytų veiksmų atlikimo terminų eiga.

Nustatytas mokesčių sumokėjimo ir terminų eigos sustabdymas taikomas:

  • terminams, kurie nebuvo suėję iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1418 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo įsigaliojimo ir
  • terminams, kurie prasidėjo įsigaliojus šiam nutarimui.

Terminų sustabdymas netaikomas veiksmams, kuriuos atlieka Valstybinis patentų biuras.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimas Nr. 1418 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo (toliau – Nutarimas) įsigaliojo 2020 m. gruodžio 16 d.

Todėl terminų sustabdymas taikomas:

  • terminams, kurie nebuvo suėję iki 2020 m. gruodžio 16 d. 00:00 val.,
  • terminams, kurie prasidėjo nuo 2020 m. gruodžio 16 d. 00:00 val.

Terminų skaičiavimo sustabdymas siejamas su dėl Nutarimu paskelbto karantino nustatytais ribojimais, susijusiais su asmenų laisvu judėjimu ar ūkinės veiklos laisve, todėl išnykus nurodytoms aplinkybėms, terminų skaičiavimo eiga atsinaujins.

Atsinaujinus terminų skaičiavimui, likusi mokesčiui sumokėti ar veiksmui atlikti termino dalis apskaičiuojama iš mokesčio sumokėjimui ar veiksmo atlikimui nustatyto termino atėmus laikotarpį, kuris jau buvo praėjęs (pradėtas skaičiuoti) iki termino sustabdymo pradžios (žiūrėti formules ir skaičiuoklę). Likusi termino dalis bus pradedama skaičiuoti nuo terminų sustabdymo atšaukimo dienos.

Terminai, nustatyti mokesčių sumokėjimui ir veiksmų atlikimui, skaičiuojami mėnesiais.

Terminų pradžia pradedama skaičiuoti rytojaus dieną po atitinkamo Įstatymuose ar juos įgyvendinančiuose teisės aktuose apibrėžto įvykio. 

Termino pabaiga pabaiga yra laikoma paskutinė termino, per kurį turėjo būti sumokėtas mokestis ar atliktas tam tikras veiksmas, diena iki 24.00 val. 

Termino sustabdymo data – 2020 m. gruodžio 16 d.

Termino atnaujinimo data – 2021 m. kovo 16 d. (arba atitinkamai kita diena, jeigu minėtų ribojimų taikymas bus atšauktas anksčiau arba pratęstas. Tai bus pranešta atskiru Valstybinio patentų biuro pranešimu).

Terminų, kurie buvo sustabdyti, jiems nepasibaigus iki 2020-12-16 arba prasidėjo nuo 2020-12-16, ir kurių skaičiavimas atsinaujins nuo nustatytos termino atnaujinimo datos, dalis ir eiga gali būti apskaičiuota pagal tokias formules:

Terminams, kurie buvo sustabdyti, jiems nepasibaigus iki 2020-12-16

A = B + C – D + 1 diena
E = A + F (kai bus žinoma termino sustabdymo atšaukimo data)

Terminams, kurie prasidėjo nuo termino sustabdymo datos (2020-12-16)

A = C
E = C + F (kai bus žinoma termino sustabdymo atšaukimo data)

Formulių reikšmės:

A - Laikotarpis, kuriuo bus pratęstas terminas
B - Termino pradžios data
C - Taikomas terminas (mėnesiais)
D - Termino sustabdymo data
E - Pratęsto termino pabaigos data
F - Termino sustabdymo atšaukimo data.

Terminus, kurie bus taikomi jūsų individualiu atveju, galite apskaičiuoti naudodami šią skaičiuoklę:

Įstatymuose ir juos įgyvendinančiuose teisės aktuose numatytus terminus, kuriems taikomas mokesčių mokėjimo ir veiksmų atlikimo sustabdymas, galite rasti čia:

Pareiškėjai vis dar sulaukia apgaulingų prašymų sumokėti mokesčius už pramoninės nuosavybės objektų registravimą – tai patvirtina ir pastarasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) atvejis.

Dažniausiai tokius nepagrįstus prašymus sumokėti mokesčius gauna tarptautinių patentų paraiškų, Europos Sąjungos prekių ženklų, tarptautinių dizainų ar tarptautinių ženklų registracijų pareiškėjai. Informaciją apie tokių prašymų siuntėjų sąskaitų nr. bei apgaulingų sąskaitų pavyzdžius rasite oficialiose pramoninės nuosavybės objektus registruojančių institucijų svetainėse (EPT, ESINT, PINO).

Raginame pareiškėjus išlikti budriems ir, kilus įtarimams dėl gautų prašymų sumokėti mokesčius už pramoninės nuosavybės objektų registravimą, kviečiame kreiptis į VPB telefonu 8 5 278 0290, el. paštu info@vpb.gov.lt arba į EPT, ESINT, PINO.

Daugiau apie apgaulingas sąskaitas skaitykite: http://bit.ly/2KFwqgC

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-03