Aktualu

Lietuvos Respublikos Vyriausybei atšaukus pagrindinius apribojimus, susijusius su asmenų laisvu judėjimu ir ūkinės veiklos laisve, nuo 2020 m. birželio 1 d. atnaujinama Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimo, Patentų, Prekių ženklų ir Dizaino įstatymuose (toliau – Įstatymai) nustatytų mokesčių sumokėjimui ir veiksmų atlikimui terminų eiga.

Mokesčių sumokėjimo ir terminų eigos sustabdymas taikomas nuo 2020 m. kovo 15 d. iki 2020 m. gegužės 31 d.:

Atsinaujinus terminų skaičiavimui, likusi mokesčiui sumokėti ar veiksmui atlikti termino dalis apskaičiuojama iš mokesčio sumokėjimui ar veiksmo atlikimui nustatyto termino atėmus laikotarpį, kuris jau buvo praėjęs (pradėtas skaičiuoti) iki termino sustabdymo pradžios (žiūrėti formules ir skaičiuoklę). Likusi termino dalis pradedama skaičiuoti nuo terminų sustabdymo atšaukimo dienos.

Terminų pradžia pradedama skaičiuoti rytojaus dieną po atitinkamo Įstatymuose ar juos įgyvendinančiuose teisės aktuose apibrėžto įvykio.

Termino pabaiga yra laikoma paskutinė termino, per kurį turėjo būti sumokėtas mokestis ar atliktas tam tikras veiksmas, diena iki 24.00 val.

Termino sustabdymo data – 2020 m. kovo 15 d.

Termino atnaujinimo data – 2020 m. birželio 1 d.

Terminų, kurie buvo sustabdyti, jiems nepasibaigus iki 2020-03-15, įskaitytinai, arba prasidėjo nuo 2020-03-15, ir kurių skaičiavimas atsinaujina, išnykus sustabdymo aplinkybėms, dalis ir eiga gali būti apskaičiuota pagal tokias formules:

Terminams, kurie buvo sustabdyti, jiems nepasibaigus iki 2020-03-15

A = B + C – D + 1 diena
E = A + F

Terminams, kurie prasidėjo nuo termino sustabdymo datos (2020-03-15)

A = C
E = C + F 

Formulių reikšmės:

A - Laikotarpis, kuriuo bus pratęstas terminas
B - Termino pradžios data
C - Taikomas terminas (mėnesiais)
D - Termino sustabdymo data
E - Pratęsto termino pabaigos data
F - Termino atnaujinimo data

Terminus, kurie bus taikomi jūsų individualiu atveju, galite apskaičiuoti naudodami šią skaičiuoklę:

Įstatymuose ir juos įgyvendinančiuose teisės aktuose numatytus terminus, kuriems taikomas mokesčių mokėjimo ir veiksmų atlikimo sustabdymas, galite rasti čia:

2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė (JK) paliks Europos Sąjungą (ES) pagal Išstojimo sutartyje numatytas sąlygas (aktualiausią informaciją apie Brexit eigą rasite čia).

Išstojimo sutartis numato, kad pereinamuoju laikotarpiu (iki 2020 m. gruodžio 31 d.) ES teisė lieka galioti JK atžvilgiu, įskaitant ir teisės aktus dėl ES prekių ženklų ir registruotųjų Bendrijos dizainų apsaugos.

Šis tęstinis minėtų teisės aktų taikymas pereinamuoju laikotarpiu apima visas materialines ir procesines teisės aktų nuostatas, įskaitant ir susijusias su atstovavimo Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje (ESINT) procedūromis.

Tai reiškia, kad iki pereinamojo laikotarpio pabaigos pagrindams, susijusiems su atsisakymu registruoti teritoriniu (JK teritorijos) pagrindu, su ankstesnėmis iš JK atsiradusiomis teisėmis ar su šalimis (jų atstovais), gyvenančiais JK, ESINT ir toliau bus taikomos visos iki šiol taikytos procedūros.

Parengta pagal Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos paskelbtą informaciją.

Daugiau informacijos rasite:
ESINT interneto svetainėje
JK vyriausybės interneto svetainėje

 

Pareiškėjai vis dar sulaukia apgaulingų prašymų sumokėti mokesčius už pramoninės nuosavybės objektų registravimą – tai patvirtina ir pastarasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) atvejis.

Dažniausiai tokius nepagrįstus prašymus sumokėti mokesčius gauna tarptautinių patentų paraiškų, Europos Sąjungos prekių ženklų, tarptautinių dizainų ar tarptautinių ženklų registracijų pareiškėjai. Informaciją apie tokių prašymų siuntėjų sąskaitų nr. bei apgaulingų sąskaitų pavyzdžius rasite oficialiose pramoninės nuosavybės objektus registruojančių institucijų svetainėse (EPT, ESINT, PINO).

Raginame pareiškėjus išlikti budriems ir, kilus įtarimams dėl gautų prašymų sumokėti mokesčius už pramoninės nuosavybės objektų registravimą, kviečiame kreiptis į VPB telefonu 8 5 278 0290, el. paštu info@vpb.gov.lt arba į EPT, ESINT, PINO.

Daugiau apie apgaulingas sąskaitas skaitykite: http://bit.ly/2KFwqgC

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-03