>

2. Kada galiu pateikti ESINT prašymą kompensacijai gauti?

Dėl kompensacijos šiais metais galima kreiptis bet kada nuo 2023 m. sausio 23 d. iki 2023 m. gruodžio 8 d.

Jei visos lėšos bus panaudotos iki kvietimo teikti paraiškas laikotarpio pabaigos, internetinė paraiškų teikimo sistema (eForm) ESINT tinklalapyje bus išjungta ir pareiškėjai bus atitinkamai informuoti MVĮ fondo projekto interneto svetainėje.

Kiekvieno skirtingo čekio galima prašyti kartą per metus. Dėl kompensacijos gavimo galima kreiptis kiekvienais kalendoriniais metais, nepaisant, ar jau buvo gauta kompensacija ankstesniais metais.

Atnaujinimo data: 2024-01-19