>

1. Ar bus kompensuojamos išlaidos, patirtos iki ESINT sprendimo dėl kompensacijos skyrimo gavimo dienos?

Ne, ir tai labai svarbu! Kompensaciją galima gauti tik už tas išlaidas, kurios bus patirtos po prašymo kompensacijai gauti pateikimo ESINT ir tik po teigiamo sprendimo, kad bus skirtas kompensavimas, iš ESINT gavimo.

Atnaujinimo data: 2024-01-19