>

2023 m. MVĮ fondo projektas mažoms ir vidutinėms įmonėms, norinčioms apsaugoti savo intelektinę nuosavybę

1024x300_LT_4-cekiai.png

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (toliau – ESINT) 2023 metais tęsia projektą „Mažų ir vidutinių įmonių fondas“ (toliau – MVĮ fondo projektas). MVĮ fondo projektas skirtas suteikti finansinę paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), norinčioms apsaugoti ir efektyviai valdyti savo intelektinę nuosavybę.

Informuojame, kad šių metų MVĮ fondo projekto paraiškų priėmimo etapas yra baigtas.

Norime priminti tiems, kurie gavo teigiamą sprendimą dėl čekio skyrimo, jog yra itin svarbu laikytis nustatytų terminų ir atlikti visus būtinus veiksmus, siekiant gauti kompensaciją.

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad projektas bus tęsiamas ir 2024 metais. Naujausią informaciją apie projektą rasite Valstybinio patentų biuro bei Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos internetiniuose puslapiuose, tad kviečiame reguliariai lankytis juose..

Išsamesnę informaciją apie MVĮ fondo projektą bei registracijos formą MVĮ paskyrai 2023 susikurti galite ESINT svetainėje: https://euipo.europa.eu/ohimportal/lt/online-services/sme-fund?mtm_campaign=ip-lt.

Instrukcija kaip susikurti MVĮ fondo paskyrą, pateikti prašymą dėl čekio skyrimo ir užpildyti kompensacijos formos dalį.

Detalus projekto pristatymas video formatu lietuvių kalba:

Detalus projekto pristatymas video formatu lietuvių kalba

VPB patvirtintas IP scan ekspertų sąrašas 2023.

MVĮ fondo projekto etapai

Prieš teikiant paraišką

Paraiškos teikimo procesas paprastas. Pasirūpinkite, kad teikiant paraišką būtų parengti nurodyti dokumentai:

Šie dokumentai turi būti PDF formato, įskaitomi ir neapsaugoti slaptažodžiu.

Parengus nurodytus dokumentus

Norėdami pasinaudoti MVĮ fondo projektu atlikite toliau nurodytus veiksmus:

mvi-new-01.png

 1. Susikurkite MVĮ fondo vartotojo paskyrą ESINT tinklalapyje čia: https://euipo.europa.eu/ohimportal/lt/online-services/sme-fund?mtm_campaign=ip-lt.
  MVĮ fondo Vartotojo paskyroje suveskite reikalaujamus duomenis, pridėkite dokumentus ir pateikite paraišką dėl Jums aktualaus čekio (-ių) kompensacijai gauti.
 2. Sulaukite teigiamo ESINT sprendimo dėl čekio skyrimo (tai gali užtrukti iki 15 darbo dienų).
 3. Aktyvuokite čekį –
  3.1. Paduokite paraišką dėl prekių ženklo, dizaino, patento ar augalų veislės registravimo pasirinktai IN tarnybai arba kreipkitės į IP Scan ekspertą dėl intelektinės nuosavybės išankstinio nustatymo paslaugos (IP Scan) paslaugos.
  3.2. Sumokėkite prekių ženklo, dizaino, patento ar augalų veislės paraiškos padavimo ar IP Scan paslaugos suteikimo mokestį!
  3.3. Paduokite prašymą ESINT kompensacijai išmokėti, užpildydami MVĮ fondo vartotojo paskyroje kompensacijos prašymo formą (Reimbursement).
 4. Susigrąžinkite išlaidas.

Instrukciją, kaip susikurti MVĮ fondo paskyrą, pateikti prašymą čekiui ir kompensacijai gauti, rasite vedlyje.

MVĮ fondo projekto intelektinės nuosavybės veiklos (toliau – IN veiklos) ir kompensacijų dydžiai

ČEKIS 1 - IN išankstinio nustatymo paslauga („IP Scan“) 

Kompensuojama 90 proc. IP Scan paslaugos kainos (didžiausia kompensuojama suma už šią paslaugą vienam gavėjui Lietuvoje - 700 EUR), maksimali susigrąžintina suma siekia 630 EUR (90% nuo 700 eurų). 

Tai jūsų MVĮ turimos intelektinės nuosavybės (toliau – IN) įvertinimas. Atlikęs vertinimą, IP Scan ekspertas jums pateiks išsamią ataskaitą apie jūsų IN strategiją ir pasiūlys geriausios praktikos pavyzdžių ir rekomendacijų, kaip ateityje valdyti ir apsaugoti jūsų IN teises.

Plačiau apie IP Scan paslaugą ESINT tinklalapyje: https://euipo.europa.eu/ohimportal/lt/online-services/ipscan.

Dėl IP Scan paslaugos kreipkitės į IP Scan ekspertą, kurių sąrašą rasite čia: VPB patvirtintas IP scan ekspertų sąrašas 2023.

ČEKIS 2 - Prekių ženklai ir dizainai

Kompensuojama iki 1 000 EUR vienam gavėjui (MVĮ) už:

 • prekių ženklo ir dizaino apsaugą ES valstybės narės ar Europos Sąjungos teritorijoje
  75 proc. prekių ženklų ir dizaino mokesčių už prekių ženklo ir dizaino apsaugą nacionaliniu (ES valstybėse narėse) arba Europos Sąjungos lygiu - kompensuojami paraiškos, prekių ar paslaugų klasės, ekspertizės, registracijos, paskelbimo ir paskelbimo atidėjimo mokesčiai.
 • už ES ribų taikomą tarptautinę prekių ženklų ir dizaino apsaugą
  50 proc. tarptautinių prekių ženklo ir dizaino registracijų mokesčių - kompensuojami bazinės tarptautinė paraiškos išplėtimo ar vėlesnio teritorinio išplėtimo mokesčiai pagal:
  • tarptautinę prekių ženklų registravimo sistemą (Madrido sistemą);
  • tarptautinę dizaino registravimo sistemą (Hagos sistemą).

Tarptautinių registracijų atveju išplėtimo mokesčiai į ES valstybes, Europos Sąjungą ir kilmės šalies tarnybos taikomi tarptautinės paraiškos nagrinėjimo mokesčiai - nekompensuojami.

Tarptautinę prekių ženklų ir dizaino registraciją atlieka Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (PINO), anglų k. − WIPO − World Intellectual Property Organization.

Prekių ženklų, dizaino paraiškos elektroniniu būdu arba tiesiogiai pateikiamos ES valstybių narių IN tarnyboms (jeigu norite registruoti prekių ženklą ar dizainą Lietuvoje ar kitoje ES valstybėje narėje) arba ESINT (jeigu norite registruoti ES prekių ženklą ar Bendrijos dizainą ES lygmeniu).

ČEKIS 3 - Patentai

Kompensuojama iki 1 500 EUR vienam gavėjui (MVĮ) už išradimo patentavimą:

 • 75% nacionalinio patento išdavimo mokėtinų mokesčių (pvz.: paraiškos padavimo, paieškos ir ekspertizės, patento išdavimo ir paskelbimo mokesčių) sumos;
 • 75% Europos patento paraiškos padavimo ir Europos patentų tarnybos teikiamos išradimo paieškos paslaugos mokesčių sumos.

ČEKIS 4 - Augalų veislės

Kompensuojama 225 EUR vienam gavėjui (MVĮ) už Bendrijos augalų veislės registravimą:

 • 50 proc. Bendrijos augalų veislės elektroniniu būdu teikiamos paraiškos mokesčio.

KILUS KLAUSIMAMS, kviečiame kreiptis
el. paštu:
ESINT – [email protected];
VPB – [email protected];
telefonu +370 5 278 02 97
ar registruotis nuotolinei konsultacijai internetu: https://intelektine.lt/konsultacijos.

Norinčius pasinaudoti šia parama kviečiame susipažinti su pagrindiniais dalyvavimo MVĮ fondo projekto principais ir sąlygomis bei dažniausiai užduodamais klausimais:

Atnaujinimo data: 2024-01-19