BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


2023 m. MVĮ fondo projektas mažoms ir vidutinėms įmonėms, norinčioms apsaugoti savo intelektinę nuosavybę

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (toliau – ESINT) 2023 metais tęsia projektą „Mažų ir vidutinių įmonių fondas“ (toliau – MVĮ fondo projektas). MVĮ fondo projektas skirtas suteikti finansinę paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), norinčioms apsaugoti ir efektyviai valdyti savo intelektinę nuosavybę.

Išsamesnę informaciją apie MVĮ fondo projektą tai pat galite rasti ESINT svetainėje: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund.

Gairės pareiškėjams 2022;
Gairės pareiškėjams 2023.

MVĮ FONDO PROJEKTO ETAPAI:

 1. Pateikite prašymą suteikti kompensaciją (dotacijos paraiška).
 2. Sulaukite teigiamo sprendimo dėl kompensacijos (dotacijos) skyrimo (čekio*).
 3. Pateikite prašymą dėl IN veiklos (paduokite nacionalinio, regioninio, ES, tarptautinio prekių ženklo, dizaino paraišką arba kreipkitės į IP Scan paslaugos ekspertą ir sumokėkite už ją).
 4. Susigrąžinkite išlaidas.

*ESINT MVĮ fondo projekto medžiagoje vartojamas „kuponas“, anglų k. „voucher“.

MVĮ fondo projekto intelektinės nuosavybės veiklos (toliau – IN veiklos) ir kompensacijų dydžiai

ČEKIS 1 - IN išankstinio nustatymo paslauga („IP Scan“) 

Kompensuojama 90 proc. intelektinės nuosavybės išankstinio nustatymo paslaugų („IP Scan“) kainos (didžiausia kompensuojama suma už šią paslaugą vienam gavėjui Lietuvoje - 700 EUR). 

Tai jūsų MVĮ turimos intelektinės nuosavybės (toliau – IN) įvertinimas. Atlikęs vertinimą, IP Scan ekspertas jums pateiks išsamią ataskaitą apie jūsų IN strategiją ir pasiūlys geriausios praktikos pavyzdžių ir rekomendacijų, kaip ateityje valdyti ir apsaugoti jūsų IN teises.

Plačiau apie IP Scan paslaugą: https://euipo.europa.eu/ohimportal/lt/online-services/ipscan.

Dėl IP Scan paslaugos kreipkitės į IP Scan ekspertą, kurių sąrašą rasite čia: IP Scan paslaugą teikiantys ekspertai.

ČEKIS 2 - Prekių ženklai ir dizainai

Kompensuojama iki 1 000 EUR vienam gavėjui už:

 • prekių ženklo ir dizaino apsaugą ES (nacionaliniu, regioniniu, ES lygmenimis).

Galite prašyti kompensuoti 75 proc. prekių ženklų ir dizaino mokesčių už prekių ženklo ar dizaino apsaugą ES (įskaitant paraiškos, klasės, ekspertizės, registracijos, paskelbimo ir paskelbimo atidėjimo mokesčius). Prekių ženklų, dizaino paraiškos tiesiogiai ir elektroniniu būdu (jei įmanoma) pateikiamos ESINT ir/ar ES valstybių narių nacionalinėms IN tarnyboms.

 • už ES ribų taikomą prekių ženklų ir dizaino apsaugą.

Galite prašyti kompensuoti 50 proc. už ES ribų taikomų tarptautinių prekių ženklo ir dizaino bazinių tarptautinės paraiškos mokesčių, išplėtimo mokesčių ir vėlesnių išplėtimo mokesčių sumos pagal:

- tarptautinę prekių ženklų registravimo sistemą (Madrido sistemą);
- tarptautinę dizaino registravimo sistemą (Hagos sistemą).

Išplėtimo mokesčiai, taikomi ES valstybėse, ir kilmės šalies tarnybos taikomi tarptautinės paraiškos nagrinėjimo mokesčiai neįtraukiami. Europos Sąjungos išplėtimo mokesčiai neįtraukiami, nes jie tvarkomi tiesiogiai ESINT, pateikiant ES prekių ženklo arba Bendrijos dizaino paraišką.

Tarptautinė prekių ženklo ir dizaino registracija atliekama per Pasaulinę intelektinės nuosavybės organizaciją (PINO, anglų k. - WIPO).

KILUS KLAUSIMAMS, kviečiame kreiptis el. paštu:

ESINT – [email protected];
VPB – [email protected].

Norinčius pasinaudoti šia parama kviečiame susipažinti su pagrindiniais dalyvavimo MVĮ fondo projekto principais ir sąlygomis bei dažniausiai užduodamais klausimais:

Ne, ir tai labai svarbu! Kompensaciją galima gauti tik už tas išlaidas, kurios bus patirtos po prašymo kompensacijai gauti pateikimo ESINT ir tik po teigiamo sprendimo, kad bus skirtas kompensavimas, iš ESINT gavimo.

Į straipsnio pradžią

Dėl kompensacijos šiais metais galima kreiptis bet kada nuo 2023 m. sausio 23 d. iki 2023 m. gruodžio 8 d.

Jei visos lėšos bus panaudotos iki kvietimo teikti paraiškas laikotarpio pabaigos, internetinė paraiškų teikimo sistema (eForm) bus išjungta ir pareiškėjai bus atitinkamai informuoti MVĮ fondo projekto interneto svetainėje.

Kiekvieno čekio galima prašyti kartą per metus. Dėl kompensacijos gavimo galima kreiptis kiekvienais kalendoriniais metais, nepaisant, ar jau buvo gauta kompensacija ankstesniais metais.

Į straipsnio pradžią

Sprendimas dėl dotacijos skirstomas į du laikotarpius: čekio (-ių) aktyvavimo ir įgyvendinimo, kaip nurodyta žemiau:

Per čekio aktyvavimo laikotarpį čekis turi būti aktyvuotas, gavėjui pradėjus bent vieną IN veiklą/pateikus prašymą dėl IP Scan paslaugos  ir pateikus atitinkamą mokėjimo prašymą.

Įgyvendinimo laikotarpis prasideda pirmą dieną po aktyvavimo ir trunka ne ilgiau kaip 6 mėnesius.  Per šį laikotarpį gavėjai gali vykdyti IN veiklą, kuriai taikomas (-i) jų čekis (-ai), ir pateikti susijusius mokėjimų prašymus.

Į straipsnio pradžią

Čekiai galioja 2 mėnesius nuo kitos dienos po dotacijos gavimo momento ir prireikus gali būti pratęsti dar 2 mėnesiams. Jeigu per nurodytą terminą čekis (-iai) nėra aktyvuotas (-i), kompensacija nebus išmokama.

Į straipsnio pradžią

Kad galėtumėte pasinaudoti MVĮ fondu, turite:

 1. Užsiregistruoti https://euipo.europa.eu/sme-fund/lt/user/login, prisijungti prie savo MVĮ fondo paskyros ir pateikti paraiškos formą.
 2. Kai jūsų paraiška bus patvirtinta, gausite pranešimą apie dotacijos skyrimą ir savo čekius (-us). Šiuo laikotarpiu galite prašyti su IN susijusios veiklos, už ją sumokėti, o vėliau galite kreiptis dėl atitinkamos kompensacijos taip aktyvuosite savo čekį (-us).
 3. Kad gautumėte kompensaciją už prašomą veiklą, susijusią su IN, kompensacijos turite prašyti po to, kai sumokate už veiklą; tam naudokite jūsų MVĮ fondo paskyroje pateiktą formą.
 4. Jums aktyvavus savo čekį (-ius), prasidės įgyvendinimo laikotarpis ir per jį galite prašyti papildomos veiklos bei papildomos kompensacijos. Šis laikotarpis trunka 6 mėnesius, kai naudojamas Čekis 1 ir Čekis 2.

Savo čekį(-ius) būtinai panaudokite per jų galiojimo laikotarpį!

Tik aktyvuoto (-ų) čekio(-ių) atveju, praėjus papildomoms septynioms kalendorinėms dienoms po čekio galiojimo „pabaigos datos“, galima prašyti mokėjimų, susijusių su IN veikla, kuri buvo įgyvendinta ir apmokėta iki pabaigos datos. Pasibaigus šiam laikotarpiui, nuoroda į elektroninę mokėjimo prašymo formą šiam konkrečiam čekiui bus išjungta.

Į straipsnio pradžią

MVĮ fondo projekto finansinė parama teikiama Europos Sąjungoje įsteigtoms MVĮ atitinkančioms joms taikomą apibrėžimą (plačiau žr. Europos Komisijos gairės dėl MVĮ statusą atitinkančių subjektų ir vykdančioms ekonominę veiklą, nepriklausomai nuo to, ar konkretus subjektas yra PVM mokėtojas, ar ne.

Į straipsnio pradžią

 • Jei esate PVM mokėtojas, pildydami prašymą kompensacijai gauti turite nurodyti savo PVM mokėtojo kodą, pvz., LT012345678910 (Lietuvos šalies kodas LT ir 12 skaičių/simbolių).
 • Jei nesate PVM mokėtojas, tačiau esate juridinis asmuo, atitinkantis MVĮ apibrėžimą, pildant prašymą kompensacijai gauti nurodykite šalies kodą „LT“, tada juridinio asmens kodą (9 skaitmenys) ir „XXX“, pvz., jūsų juridinio asmens kodas 123456789, prašyme kompensacijai gauti reikia nurodyti LT123456789XXX.
 • Jei nesate PVM mokėtojas ir nesate juridinis asmuo, tačiau turite individualios veiklos pažymą, verslo liudijimą ar ūkininko pažymėjimą, pildant prašymą kompensacijai gauti būtina laikytis PVM kodo struktūros (šalies kodas ir 12 skaičių/simbolių):
  • jei jūsų turimas dokumento numeris sudarytas tik iš skaičių/simbolių ir jame nėra šalies kodo LT, būtina jį nurodyti: pvz., jūsų dokumento numeris 012345678910, paraiškoje kompensacijai gauti reikia nurodyti LT012345678910;
  • jei jūsų turimame dokumento numeryje yra šalies kodas LT, tačiau jį sudaro mažiau nei 12 skaičių/simbolių, kodą sudarykite trūkstamus skaičius užpildydami ženklu „X“: pvz., jūsų dokumento numeris LT123456, paraiškoje kompensacijai gauti reikia nurodyti LT123456XXXXXX;
  • jei jūsų turimo dokumento numeryje nėra šalies kodo LT ir jį sudaro mažiau nei 12 skaičių/simbolių, būtina nurodyti šalies kodą, o trūkstamus skaičius užpildyti ženklu „X“: pvz., jūsų dokumento numeris 123456, paraiškoje kompensacijai gauti reikia nurodyti LT123456XXXXXX.
 • Pildant prašymą kompensacijai gauti, būtina pateikti vieno iš mokesčio mokėtojo statusą patvirtinančių dokumentų kopiją:
  • PVM mokėtojo pažymėjimą,
  • Išrašą iš Juridinių asmenų registro,
  • Verslo liudijimą,
  • Individualios veiklos pažymą,
  • Ūkininko pažymėjimą.
 • Taip pat Banko pažymą apie MVĮ turimą sąskaitą, į kurias bus pervesta kompensavimo suma, pateikus prašymą kompensacijai išmokėti ir patirtas išlaidas pagrindžiančius dokumentus.
 • Jeigu MVĮ naudojasi atstovo paslaugomis arba esate MVĮ vardu veikiantis atstovas, turite pateikti priesaikos deklaraciją, pasirašytą MVĮ įgaliotojo savininko arba darbuotojo.

Į straipsnio pradžią

Intelektinės nuosavybės išankstinio nustatymo („IP Scan“) paslaugą atlieka IP Scan ekspertai, kurių sąrašą galite rasti čia: https://vpb.lrv.lt/uploads/vpb/documents/files/VPB-patvirtinti-ekspertai_2022.pdf.

IP Scan paslaugos teikimo tvarką galite rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5190ea2049d711eb8d9fe110e148c770/asr.

Lietuvai nustatyta didžiausia suma už IP Scan paslaugą – 700 EUR, todėl Lietuvos MVĮ gali susigrąžinti daugiausiai 630 EUR (90 proc.).

Tai yra, jeigu už IP Scan paslaugą yra sumokama daugiau nei 700 EUR, maksimali grąžinama suma būtų 630 EUR. Jei už IP Scan paslaugą sumokama mažiau nei 700 EUR, kompensuojama 90 proc. suma apskaičiuojama nuo sumokėtos sumos (pvz., už IP Scan paslaugą sumokama 600 EUR – grąžinama bus 540 EUR).

Didžiausių sumų pagal ES šalis, skirtų IP Scan, sąrašą galite rasti čia: Dokumentas.

Į straipsnio pradžią

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-30