Darbo užmokestis

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybė

Darbo
užmokesčio vidurkis
2019 m. (eurais)

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokesčio vidurkis
2020 m.
I ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis
2020 m.
II ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis
2020 m.
III ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis
2020 m.
IV ketv. (eurais)

Direktorius

4087

1

4180

4180

4514

5194

Direktoriaus pavaduotojas

4032

1

3666

3742

4325

4437

Skyriaus vedėjas

2705

7

2709

2841

3075

3229

Vyriausias patarėjas

-

1

2452

2513

2492

2633

Patarėjas

2374

6

2091

2150

2340

2635

Vyriausiasis specialistas

1862

12

1692

1725

1994

2105

Vyresnysis specialistas

1598

7

1383

1400

1630

1926


Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybė

Darbo
užmokesčio vidurkis
2019 m. (eurais)

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokesčio vidurkis
2020 m.
I ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis
2020 m.
II ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis
2020 m.
III ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis
2020 m.
IV ketv. (eurais)

Specialistas
(A2+B)

1496

16

1335

1349

1438

1382

Mentorius

1302

2

909

855

963

1068

Kvalifikuotas darbuotojas (C)

1253

3

1128

1147

1343

1395

Darbininkas (D)

555

2

607

607

607

607

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-21