Darbo užmokestis

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybė

Darbo
užmokesčio vidurkis
2021 m. (eurais)

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokesčio vidurkis
2022 m.
I ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis
2022 m.
II ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis
2022 m.
III ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis
2022 m.
IV ketv. (eurais)

Direktorius

4530

1

4698

     

Direktoriaus pavaduotojas

4217

1

     

Skyriaus vedėjas

3140

7

3132      

Vyriausias patarėjas

2725

     

Patarėjas

2354

5

2378      

Vyriausiasis specialistas

1927

13

1860      

Vyresnysis specialistas

1643

7

1580      


Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybė

Darbo
užmokesčio vidurkis
2021 m. (eurais)

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokesčio vidurkis
2022 m.
I ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis
2022 m.
II ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis
2022 m.
III ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis
2022 m.
IV ketv. (eurais)

Vedėjas (A2)

1

2775      

Specialistas
(A2+B)

1370

15

1556      

Mentorius

1352

1

1331      

Kvalifikuotas darbuotojas (C)

1323

3

1051      

Darbininkas (D)

642

2

730      

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-15