Darbo užmokestis

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybė

Darbo
užmokesčio vidurkis
2020 m. (eurais)

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokesčio vidurkis
2021 m.
I ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis
2021 m.
II ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis
2021 m.
III ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis
2021 m.
IV ketv. (eurais)

Direktorius

4517

1

4312

     

Direktoriaus pavaduotojas

4042

1

3783

     

Skyriaus vedėjas

2963

7

2714

     

Vyriausias patarėjas

2522

1

2563

     

Patarėjas

2304

5

2161

     

Vyriausiasis specialistas

1879

14

1784

     

Vyresnysis specialistas

1585

7

1548

     


Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybė

Darbo
užmokesčio vidurkis
2020 m. (eurais)

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokesčio vidurkis
2021 m.
I ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis
2021 m.
II ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis
2021 m.
III ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis
2021 m.
IV ketv. (eurais)

Specialistas
(A2+B)

1376

16

1226

     

Mentorius

949

1

958

     

Kvalifikuotas darbuotojas (C)

1253

3

1200

     

Darbininkas (D)

607

2

642

     

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-06