Darbo užmokestis

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybė

Darbo užmokesčio vidurkis 2017 m. (eurais)

Darbuotojų skaičius

2018 m.

IV ketv.

Darbo užmokesčio vidurkis

2018 m. I ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis

2018 m. II ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis

2018 m. III ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis

2018 m. IV ketv. (eurais)

Direktorius

2101

1

2344

2554 2554 2554

Direktoriaus pavaduotojas

2665

2

2447

2727 2727 2727

Skyriaus vedėjas

1808

9

1676

1915

1938

1810

Patarėjas

1424

3

1292

1473

1504

1596

Poskyrio vedėjas

1524

2

1485

1747 1770 1724

Vyriausiasis specialistas

1003

17

948

1081 1107 1080

Vyresnysis specialistas

1036

8

912

1077 1088 1016


 

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybė

Darbo užmokesčio vidurkis 2017 m. (eurais)

Darbuotojų skaičius

2018 m.

I ketv.

Darbo užmokesčio vidurkis

2018 m. I ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis

2018 m. II ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis

2018 m. III ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis

2018 m. IV ketv. (eurais)

Specialistas

666

15

703

826

831

832

Kvalifikuotas darbuotojas

596

4

625

672 738 715

Darbininkas

380

2

400

400 400 400

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-18