Darbo užmokestis

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybė

Darbo užmokesčio vidurkis 2019 m. (eurais)

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokesčio vidurkis
2020 m.
I ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis
2020 m.
II ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis
2020 m.
III ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis
2020 m.
IV ketv. (eurais)

Direktorius

4087

1

4180

4180

4514

 

Direktoriaus pavaduotojas

4032

1

3666

3742

4325

 

Skyriaus vedėjas

2705

7

2709

2841

3075

 

Vyriausias patarėjas

-

1

2452

2513

2492

 

Patarėjas

2374

6

2091

2150

2340

 

Vyriausiasis specialistas

1862

12

1692

1725

1994

 

Vyresnysis specialistas

1598

7

1383

1400

1630

 

 

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybė

Darbo užmokesčio vidurkis 2019 m. (eurais)

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokesčio vidurkis
2020 m.
I ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis
2020 m.
II ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis
2020 m.
III ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis
2020 m.
IV ketv. (eurais)

Specialistas
(A2+B)

1496

16

1335

1349

1438

 

Mentorius

1302

2

909

855

963

 

Kvalifikuotas darbuotojas (C)

1253

3

1128

1147

1343

 

Darbininkas (D)

555

2

607

607

607

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-09