Darbo užmokestis

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

 

Pareigybė

Darbo užmokesčio vidurkis 2018 m. (eurais)

Darbuotojų skaičius

 

Darbo užmokesčio vidurkis

2019 m. I ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis

2019 m. II ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis

2019 m. III ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis

2019 m. IV ketv. (eurais)

Direktorius

2101

1

3682

3587

3617

4087

Direktoriaus pavaduotojas

2665

1

3447

3455

3662

4032

Skyriaus vedėjas

1808

8

2484

2635

2639

2705

Patarėjas

1424

5

2065

2034

2269

2374

Vyriausiasis specialistas

1003

15

1426

1463

1567

1862

Vyresnysis specialistas

1036

8

1224

1278

1330

1598

 

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybė

Darbo užmokesčio vidurkis 2018 m. (eurais)

Darbuotojų skaičius

 

Darbo užmokesčio vidurkis

2019 m. I ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis

2019 m. II ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis

2019 m. III ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis

2019 m. IV ketv. (eurais)

Specialistas
(A2+B)

666

16

1181

1186

1426

1496

Mentorius

-

1

1102

1102

1209

1302

Kvalifikuotas darbuotojas (C)

596

3

986

1028

1169

1253

Darbininkas (D)

400

2

555

555

555

555

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-20