Darbo užmokestis

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybė

Darbo užmokesčio vidurkis 2017 m. (eurais)

Darbuotojų skaičius

2018 m.

I ketv.

Darbo užmokesčio vidurkis

2018 m. I ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis

2018 m. II ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis

2018 m. III ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis

2018 m. IV ketv. (eurais)

Direktorius

2101

1

2344

2554  

Direktoriaus pavaduotojas

2665

2

2447

2727  

Skyriaus vedėjas

1808

9

1676

1915

 

 

Patarėjas

1424

2

1292

1473

 

 

Poskyrio vedėjas

1524

2

1485

1747  

Vyriausiasis specialistas

1003

18

948

1081  

Vyresnysis specialistas

1036

8

912

1077   


 

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybė

Darbo užmokesčio vidurkis 2017 m. (eurais)

Darbuotojų skaičius

2018 m.

I ketv.

Darbo užmokesčio vidurkis

2018 m. I ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis

2018 m. II ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis

2018 m. III ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis

2018 m. IV ketv. (eurais)

Specialistas

666

16

703

826

 

 

Kvalifikuotas darbuotojas

596

4

625

672  

Darbininkas

380

2

400

400  

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-06