Administracinė informacija

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

 

Pareigybė

Darbo užmokesčio vidurkis 2018 m. (eurais)

Darbuotojų skaičius

 

Darbo užmokesčio vidurkis

2019 m. I ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis

2019 m. II ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis

2019 m. III ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis

2019 m. IV ketv. (eurais)

Direktorius

2101

1

3682

3587

 

 

Direktoriaus pavaduotojas

2665

1

3447

3455

 

 

Skyriaus vedėjas

1808

9

2484

2635

 

 

Patarėjas

1424

6

2065

2034

 

 

Vyriausiasis specialistas

1003

14

1426

1463

 

 

Vyresnysis specialistas

1036

9

1224

1278

 

 

 

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybė

Darbo užmokesčio vidurkis 2018 m. (eurais)

Darbuotojų skaičius

 

Darbo užmokesčio vidurkis

2019 m. I ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis

2019 m. II ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis

2019 m. III ketv. (eurais)

Darbo užmokesčio vidurkis

2019 m. IV ketv. (eurais)

Specialistas

(A2+B)

666

17

1181

1186

 

 

Mentorius

-

1

1102

1102

 

 

Kvalifikuotas darbuotojas (C)

596

3

986

1028

 

 

Darbininkas (D)

400

2

555

555

 

 

 

 

Valstybinio patentų biuro skirti paskatinimai:

2019 m. I ketvirtį 14 valstybės tarnautojų suteikta iki 5 mokamų poilsio dienų, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai

2019 m. II ketvirtį buvo išmokėta vienkartinė piniginė išmoka 1 valstybės tarnautojui  gyvenimo metų jubiliejinės sukakties proga.

2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

I ketv.

2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

IV ketv.

III ketv.

II ketv.

I ketv.

2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

IV ketv.

III ketv.

II ketv.

I ketv.

2016 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

IV ketv.

III ketv.

II ketv. 

I ketv.

2015 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

IV ketv.

III ketv.

II ketv. 

I ketv.

2014 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

IV ketv.

III ketv.

II ketv. 

I ketv.

2013 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

IV ketv.

III ketv.

II ketv. 

I ketv.

2019 m. finansų ataskaitų rinkiniai

I ketv.

2018 m. finansų ataskaitų rinkiniai

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys

III ketv.

II ketv.

I ketv.

2017 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys

III. ketv.

II ketv.

I ketv.

2016 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

2016 m. finansinių ataskaitų rinknys.

III ketv.

II ketv.

I ketv.

2015 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys

I-IV ketv.

III ketv.

II ketv.

Valstybinis numeris Automobilio markė Automobilio modelis Automobilio spalva
YVT 725 BMW 520 Juoda
AOE 514 ŠKODA OKTAVIA COMBI Pilka

 

 

Valstybinis patentų biuro tvarko asmens duomenis laikydamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

Valstybinio patentų biuro duomenų apsaugos pareigūnas – direktoriaus pavaduotoja Lina Mickienė, tel. 85 2780252, el. paštas lina.mickiene@vpb.gov.lt 

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro privatumo politika

Patentų, prekių ženklų ir dizainų registrų duomenys yra viešai ir neatlygintinai prieinami ne tik išradimų, dizainų ir prekių ženklų duomenų bazėse, tačiau ir atviru XML formatu.

Duomenimis galite naudotis, jeigu:

 • Atsižvelgiate į tai, kad atviri duomenys yra informacinio pobūdžio, o teisinę galią turintys duomenys skelbiami teisės aktų nustatyta tvarka Oficialiame biuletenyje.
 • Neklaidinate naudotojų dėl duomenų šaltinio, naudojimo sąlygų, oficialumo pobūdžio.
 • Nekeičiate duomenų tikrumo ir nesudarote kitų sąlygų, kad naudotojai būtų kitaip klaidinami.
 • Nurodote pirminį informacijos šaltinį (Lietuvos Respublikos valstybinį patentų biurą).
 • Atsakote už teisėtą atvirų duomenų naudojimą.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimas VPB atliekamas vadovaujantis:

Kiekvienais metais Valstybinis patentų biuras teikia Teisingumo ministerijai korupcijos pasireiškimo tikimybės Valstybiniame patentų biure vertinimo ataskaitą.

Valstybiniame patentų biure atskira kovos su korupcija programa nėra tvirtinama, pastaraisiais metais buvo įgyvendinamos atitinkamos Teisingumo ministerijos korupcijos programos priemonės, apie kurių įgyvendinimą informacija nustatyta tvarka ir terminais teikiama Teisingumo ministerijai.VPB korupcijos prevenciją ir jos kontrolę pavesta vykdyti Teisės ir tarptautinių reikalų skyriaus vedėjai Dovilei Tebelškytei.

VPB darbuotojai skatinami pranešti apie pastebėtus korupcijos atvejus. Jeigu turite įtarimų/klausimų apie galimus korupcijos pasireiškimo atvejus, arba apie galimus teisės aktus su didele korupcijos pasireiškimo rizika, prašome apie juos pranešti asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją. Informaciją galite pateikti anonimiškai. Dėkojame už pastabas ir pasiūlymus, kurie padėtų mums išvengti korupcijos rizikos.

Susidūrus su korupcija, piktnaudžiavimu ar netinkamais VPB darbuotojų veiksmais, galite informuoti Specialiųjų tyrimų tarnybą:

• Karštaja linija visą parą (8 5) 266 33 33.

• El. paštu pranešk@stt.lt

• Paliekant pranešimą čia.

Daugiau informacijos apie institucijas, į kurias galima kreiptis dėl menamo korupcinio pobūdžio pažeidimo, galite rasti čia.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

 

 • WIPO - Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija
 • EPO - Europos patentų tarnyba 
 • EUIPO - Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

 

 • European IPR Helpdesk - ES informacinis portalas apie intelektinę nuosavybę.
 • www.innovaccess.eu – Europos Sąjungos šalių nacionalinių patentų tarnybų, Europos patentų tarnybos ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos interneto svetainė, kurioje patalpinta bendra informacija apie vidaus, užsienio ir tarptautines intelektinės nuosavybės teises mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms ir akademinei visuomenei Europoje.
 • WIPO Lex – Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos valstybių narių teisės aktų duomenų bazė.

 

 


Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-28