Prekių ženklų paieška

Prieš paduodant paraišką prekių ženklui registruoti visada rekomenduojama atlikti paiešką, ar nėra įregistruotų ar pareikštų registruoti ankstesnių tapačių ar panašių prekių ženklų tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms žymėti.

Kadangi Lietuvoje galioja nacionaliniai prekių ženklai, tarptautiniai prekių ženklai (tarptautinių ženklų registracijos, išplėstos į Lietuvą) bei Europos Sąjungos prekių ženklai, paiešką rekomenduojama atlikti šiuos ženklus registruojančių tarnybų duomenų bazėse arba TMview duomenų bazėje,

Nemokamą paiešką dėl anksčiau pareikštų registruoti ar įregistruotų prekių ženklų galima atlikti šiuose viešose duomenų bazėse:

 „Lietuvos Respublikos prekių ženklų duomenų bazė“ – duomenys apie nacionalines prekių ženklų paraiškas ir registracijas

eSearch plus“ – duomenys apie ES prekių ženklų paraiškas ir registracijas, kuriuos registruoja Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

Madrid Monitor“ – duomenys apie tarptautinių registracijų prekių ženklus, kuriuos registruoja Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacija

TMview“ – duomenų bazė, kurioje galima rasti ne tik nacionalinius ženklus, ES prekių ženklus ir tarptautines ženklų registracijas, bet ir kitose valstybėse pareikštus registruoti ar registruotus prekių ženklus.

Paiešką galima atlikti pagal žymens žodinę dalį, paraiškos numerį, registracijos numerį, prekių  ar paslaugų, savininko pavadinimą, tarptautinės ženklų vaizdinių elementų klasifikacijos indeksus. Atliekant paiešką pagal žodinius elementus rekomenduojama naudoti lietuviškas raides ir jų atitikmenį lotynų kalbos raštmenimis ar net angų kalba, jeigu ženkle yra prasminių žodžių. Esearch plus ir TMview duomenų bazėse paiešką galima atlikti ir pagal ženklo atvaizdą.