Pateikti popierinį prašymą (formos)

Fizinių asmenų (pareiškėjų, savininkų ir jų atstovų) vardas, pavardė ir adresas skelbiami viešai Valstybinio patentų biuro Oficialiame biuletenyje ir duomenų bazėse internete. Fiziniai asmenys teikiamuose dokumentuose neprivalo pateikti gyvenamosios vietos adreso, tačiau privalo pateikti adresą, kuriuo su jais būtų galima susisiekti Lietuvoje. Asmens duomenų skelbimo tikslas, atitinkantis BDAR 6 str. 1 dalies e punktą – informuoti kompetentingas institucijas ir visuomenę apie pramoninės nuosavybės teises.

PREKIŲ ŽENKLŲ REGISTRAVIMO TAISYKLĖS

Formos kodas

Formos paskirtis

 Formatai                     

ZP-1

PRAŠYMAS ĮREGISTRUOTI ŽENKLĄ IR IŠDUOTI PREKIŲ ŽENKLO LIUDIJIMĄ

PDF

DOC

ZP-1 PRAŠYMAS ĮREGISTRUOTI ŽENKLĄ IR IŠDUOTI PREKIŲ ŽENKLO LIUDIJIMĄ (PAVYZDYS) PDF DOC

ZP-2

PRAŠYMAS ĮRAŠYTI PAKEITIMUS PARAIŠKOJE ŽENKLUI REGISTRUOTI IR (ARBA) PREKIŲ ŽENKLŲ REGISTRE

PDF

DOC

ZP-3

PRAŠYMAS IŠTAISYTI KLAIDĄ (-AS) PARAIŠKOJE ŽENKLUI REGISTRUOTI IR (ARBA) PREKIŲ ŽENKLŲ REGISTRE

PDF

DOC

ZP-4

PRAŠYMAS ĮRAŠYTI PARAIŠKOS ARBA ŽENKLO REGISTRACIJOS PADALIJIMĄ

PDF

DOC

ZP-5

PRAŠYMAS PRATĘSTI PREKIŲ ŽENKLO REGISTRACIJOS GALIOJIMO TERMINĄ

PDF

DOC

ZP-6

PRAŠYMAS ĮRAŠYTI TEISĖS Į PAREIKŠTĄ REGISTRUOTI IR (ARBA) ĮREGISTRUOTĄ ŽENKLĄ PERDAVIMĄ / PAREIŠKĖJO ARBA ŽENKLO SAVININKO PASIKEITIMĄ

PDF

DOC

ZP-7

TEISĖS Į PAREIKŠTĄ REGISTRUOTI IR (ARBA) ĮREGISTRUOTĄ ŽENKLĄ PERDAVIMO PATVIRTINIMAS

PDF

DOC

ZP-8

PRAŠYMAS ĮRAŠYTI LICENCIJOS / SUBLICENCIJOS SUTEIKIMĄ / LICENCINĖS / SUBLICENCINĖS SUTARTIES PASIKEITIMUS / ATŠAUKTI SUTEIKTĄ LICENCIJĄ / SUBLICENCIJĄ

PDF

DOC

ZP-9

LICENCINĖS / SUBLICENCINĖS SUTARTIES SUDARYMO PATVIRTINIMAS

PDF

DOC

MADRIDO SUTARTIES DĖL TARPTAUTINĖS ŽENKLŲ REGISTRACIJOS PROTOKOLO ĮGYVENDINIMO TVARKA (pakeitimai)

Formos paskirtis

Formatai

PRAŠYMAS PADUOTI TARPTAUTINĖS REGISTRACIJOS PARAIŠKĄ PAGAL MADRIDO SUTARTIES DĖL TARPTAUTINĖS

PDF

DOC

ŽENKLŲ REGISTRACIJOS PROTOKOLĄ

Visas Madrido sutarties formas MM1 – MM19 (*.DOC ir *.PDF formatu) rasite PINO interneto svetainėje

   

APELIACIJŲ IR PROTESTŲ NAGRINĖJIMO TAISYKLĖS (pakeitimai)

Formos kodas

Formos paskirtis

Formatai

P-2

PROTESTAS DĖL PREKIŲ ŽENKLO REGISTRACIJOS

PDF

DOC

D-2

PROTESTAS DĖL DIZAINO REGISTRACIJOS

PDF

DOC

T-2

PROTESTAS DĖL PUSLAIDININKINIO GAMINIO TOPOGRAFIJOS REGISTRAVIMO

PDF DOC
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-05