Apeliacinio skyriaus posėdžiai

Posėdžio data

Apeliacijos/ protesto Nr.

Ginčo esmė

Sprendimo rezoliucinė dalis

2019-01-23 Apeliacijos Nr. ANZ-56, ANZ - 57

Dėl VPB eksperto sprendimo neregistruoti prekių ženklo „1410 TAMSUSIS ELIS“

(paraiškos Nr. 2017 2468);

Dėl VPB eksperto sprendimo neregisturoti prekių ženklo „1410 ŠVIESUSIS ELIS“ (paraiškos Nr. 2017 2467).

 

 2019-01-14

 PNZ-461

Dėl prekių ženklo „TAMPAX“ registracijos Nr. 73075 pripažinimo negaliojančia.

2019-01-15 Sprendimo 2Ap -1971 rezoliucinė dalis:

protestą tenkinti ir prekių ženklo „TAMPAX“ registraciją Nr. 73075 pripažinti negaliojančia.

2019-01-07

PTZ-238

Dėl atsisakymo suteikti apsaugą Lietuvoje prekių ženklo „LUX“ tarptautinei registracijai Nr. 1387991

2019-01-08 Sprendimo 2Ap -1970 rezoliucinė dalis:

protestą tenkinti ir nesuteikti apsaugos Lietuvoje ženklo „LUX“ tartpautinei registracijai Nr. 1387991.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-15