Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- užtikrina VPB tarnybinių patalpų ir jose esančių baldų, šviestuvų, žaliuzių, santechninių mazgų ir kito ūkinio inventoriaus  techninę priežiūrą ir tvarką, esant reikalui atlieka jų smulkų remontą;

- dalyvauja organizuojant VPB turto nurašymą, likvidavimą, aukcionų vykdymą;

- vykdo VPB susidarančių antrinių žaliavų (popieriaus, plastiko, stiklo, galvaninių elementų atliekų) surinkimą ir tolesnį perdavimą atliekų tvarkymo įmonėms;

- nustatyta tvarka vairuoja jam priskirtus VPB tarnybinius lengvuosius automobilius;

- atlieka smulkią VPB tarnybinio transporto techninę priežiūrą, rengia tarnybinį transportą techninei apžiūrai;

- dalyvauja organizuojant VPB vykstančių seminarų, posėdžių, susitikimų, kitų renginių aptarnavimą, VPB svečių priėmimą;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

- turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;

- mokėti dirbti kompiuteriu: teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu.